ควบคุมระบบห้องสะอาด Clean Room

ห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรม

       แผ่นฉนวนกันความร้อนที่นำมาติดตั้ง CLEAN ROOM เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ Sandwich panel  ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนที่ทำมาจากการใช้เหล็กเคลือบสีมาประกบกัน โดยมีฉนวนไส้กลางเป็นแผ่นโฟม   PUR  และ   ประกอบเป็นแผ่นฉนวน เช่น ฉนวนกันความร้อนผนัง ราคาถูก เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้ทำเป็นห้องต่างๆ เช่น    ไลน์ผลิต โกดัง ออฟฟิศสำนักงาน โรงงาน หรือแม้กระทั่งสร้างบ้านก็ได้เช่นกัน  เพราะแผ่นฉนวนติดตั้งง่าย  และราคาถูก     

      

การสร้าง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของ สิ่งปนเปื้อน ที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่มาจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานที่กำลังทำอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ โดยห้องคลีนรูม จะเข้ามาช่วยระวังในเรื่องของการปลอดเรื่องเชื้อโรค เช่น โรงพยาบาล  โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์  โรงงานยา  โรงงานผลิตอาหาร  โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ หรือห้องทดลองต่างๆ

 

การตรวจเฝ้าระวังในห้องสะอาด Clean Room    

1. การตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนจากอนุภาคจุลินทรีย์       

2. การตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนจากอนุภาคฝุ่นละออง    

3. การควบคุมความเร็วลมและการถ่ายเทอากาศ

4. การควบคุมความแตกต่างของความดันอากาศ 

5. การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)

6. การควบคุมความชื้น (Humidity  control)

7. การตรวจสอบคุณภาพอากาศ IAQ ในอาคาร

 

 

Copyright © 2019 www.cleanair.com All Rights Reserved.​

ADDRESS

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด​

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1) 
ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310​

CONTACT US

ติดต่อ
แฟกซ์
อีเมลล์​

02 - 319 7035 - 6
02 - 718 - 5859
[email protected]

FOLLOW US

Cleanair​

@Cleanair2017

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class