ห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรม

ห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรม

 ในอุตสาหกรรมหลายๆ อุตสาหกรรมมีการควบคุมและเข้มงวดเรื่องฝุ่นละออง  รวมถึงเชื้อโรคมากเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่อง  สำอาง เป็นต้น เพราะฝุ่นคือศัตรูตัวร้ายที่อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้

 

ห้องคลีนรูม Cleanroom ที่ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่น

เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หากมีฝุ่นละอองมาเกาะชิ้นส่วนแผงวงจรไฟฟ้า อาจส่งผลให้เกิดการช็อตและเสียหายได้ หรือ โรงงานพ่นสีรถยนต์ ก็อาจทำให้เกิดสีปูด เกิดความเสียหายในชิ้นงานได้เช่นกัน เราเรียกห้องคลีนรูมแบบนี้ว่า Industrial Clean Room (ICR) และจะเป็นห้องคลีนรูมแบบ ความดันบวก (Positive Pressure)

 

ห้องคลีนรูม แบบความดันบวก (Positive Pressure)

 

ห้องคลีนรูม แบบ Positive Pressure คือ สภาวะที่ความดันภายในห้องมากกว่าความดันภายนอกห้อง หรือมากกว่าความดัน บรรยากาศ (atmospheric pressure) ทำให้มีอากาศไหลออกจากห้อง

 

ความดันบวกเป็นสภาวะที่ใช้ในห้องสะอาด (clean room) หรือห้องที่ควบคุมความสะอาด เช่น ห้องบรรจุ ห้องเตรียมวัตถุดิบ บริเวณ high risk area เพื่อป้องกันมิให้อนุภาค เช่น ฝุ่นละออง แบคทีเรีย ยีสต์ รา รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) และสปอร์ของราเข้ามาได้

 

ความดันต่างของอากาศด้านในกับด้านนอก ควรมีค่าประมาณ 0.03 ถึง 0.05 นิ้วน้ำ ในกรณีที่ต้องการรักษาความดันภายในห้อง ให้คงที่เมื่อมีการเปิดประตู หรือช่องเปิดต่างๆ จะต้องติดตั้งระบบควบคุมอากาศเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเพิ่มอากาศมาทดแทนอากาศที่ไหลออกไปจากการเปิดประตูดังกล่าว

 

ในกรณีที่มีการควบคุมความดันบวกหลายพื้นที่ ห้องที่สะอาดที่สุดต้องมีความดันสูงสุดและเรียงลำดับกันไปและต้องมีระบบควบคุมความดันในแต่ละบริเวณ

 

การทำให้ห้องมีความดันบวกโดย

  • มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิด ใช้พัดลมเป็นตัวสร้างความดันอากาศให้กับห้อง โดยให้ พัดลมส่งอากาศเข้าห้องจะได้
  • ความดันห้องมากกว่าความบรรยากาศ
  • มีพัดลมเป่า ( air shower) ที่ประตูทางเข้าเพื่อดันลมออกไป
  • มีระบบกรองอากาศ เช่น HEPA filter
  • ใช้มาตรการป้องกัน เช่น ไม่ให้เปิดประตูพร้อมกับหลายบาน เป็นต้น

 

ห้องคลีนรูม Cleanroom ที่ต้องระมัดระวังเรื่องเชื้อโรค 

- เช่น ห้องคลีนรูมในโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ โรงงานผลิตอาหาร เครื่องสำอาง หรือห้องทดลองทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เราเรียกห้องคลีนรูมแบบนี้ว่า Biological Clean Room (BCR) และจะเป็นห้องคลีนรูมแบบ ความดันลบ (Nagative Pressure)

 

ห้องคลีนรูม แบบความดันลบ (Nagative Pressure)

-ห้องคลีนรูม แบบ Nagative Pressure คือ การทำให้ห้องที่ต้องการควบคุมมีความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ  ใช้กับห้องที่ต้องการ เพื่อการควบคุมการแพร่กระจาย กลิ่น เชื้อโรค (pathogen) หรือการปนเปื้อน (contamination)

www.cleanairproduct.co.th
Copyright © 2019 All Rights Reserved.​

CONTACT INFO

Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)

ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

 

Contact Number : 

บริการของเรา ทั้งสินค้าและบริการ

 

E-mail : [email protected]

 

แผนกจัดซื้อและการตลาด  096-038-2540

แผนกบริการหลังการขาย 061-745-0499

แผนกการเงินและวางบิล  085-339-7400

 

ร้องเรียนแจ้งปัญหา

โทร : 086 - 340 - 1002

SUBSCRIBE

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

SITE MAP

Send

ชื่่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.)  :

This field is required.

ตำแหน่งงาน (Position) :

This field is required.

หน่วยงาน (Organization Name) :

This field is required.

ที่อยู่ (Full Address) : 

This field is required.

Scan QR Code

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class