ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการใช้ห้องปลอดเชื้อ

ห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรม

ห้องปลอดเชื้อทุกห้องมีสภาพแวดล้อมลักษณะพิเศษ โดยใช้ประโยชน์ของระบบควบคุมที่ดำเนินการด้วยอุปกรณ์เครื่องจักร ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไว้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการควบคุมมี 3 ประเภทหลักๆด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดเชื้อในสารกึ่งตัวนำ, ชีวเภสัชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์สำหรับใช้กับอาหาร เพื่อให้อยู่ในระดับปราศจากการปลอมปนนั้นจะประกอบไปด้วย

 

▪ ควบคุมการผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า, ตัวควบคุมความชื้น, รีเลย์, เครื่องจับเวลา และสวิตช์

 

▪ ตัวควบคุมจุดการตั้งค่าไฟฟ้า ซึ่งรวมเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการอ่านการป้อนเข้าของเซนเซอร์ และทำการควบคุมด้วยรูปแบบไฟฟ้า

 

▪ การควบคุมแบบโปรแกรมดิจิตอล ซึ่งรวมชุดสัญญาณการป้อนเข้า และการป้อนออกด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และหน่วยความจำ เพื่อใช้วิธีควบคุมแบบการตั้งค่าตามผู้ใช้ การควบคุมประเภทนี้มีรูปแบบการวางแผนสองรูปแบบได้แก่ การเคลื่อนด้วยเมนู และการตั้งโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบ และรวมการสื่อสารทางดิจิตอลอย่างกว้างขวางเต็มขอบเขต

 

สัญญาณของการควบคุมมีสองประเภทด้วยกันนั้นก็คือแบบดิจิตอล และอนาล็อก สัญญาณดิจิตอลมีแค่ทำงาน หรือไม่ทำงาน, จริง หรือไม่จริง, เปิด หรือปิด, ตั้งค่า หรือล้างค้า ตัวอย่างของสัญญาณดิจิตอลได้แก่สวิตช์, รีเลย์, การสัมผัส และการกดปุ่ม สัญญาณอนาล็อกมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเขตเขตของค่าที่มีอยู่ ตัวอย่างสัญญาณอนาล็อกได้แก่ เซนเซอร์ (อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน และอื่นๆ), สัญญาณแรงไฟฟ้า, สัญญาณปัจจุบัน และสัญญาณความดัน สัญญาณควบคุมที่ผันแปร ได้แก่ สัญญาณอนาล็อกอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอนาล็อกส่วนใหญ่จริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่แปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นสัญญาณอนาล็อก หรือกลับกัน โดยใช้ขั้นตอนแบบดิจิตอลหลายขั้นตอนเพื่อเลียนแบบขอบเขตสัญญาณอนาล็อก

 

สัญญาณควบคุมมีอยู่ในแบบการป้อนเข้า หรือป้อนออก และอ้างอิงในชื่อของ I/O ดังนั้นระบบควบคุมประกอบด้วยการป้อนข้อมูลเข้าแบบดิจิตอล, การป้อนข้อมูลออกแบบดิจิตอล, การป้อนข้อมูลแบบอนาล็อก และการป้อนข้อมูลแบบอนาล็อก รวมเข้ากันกับประเภทต่างๆของสัญญาณ ระบบควบคุมอาจจะประกอบไปด้วยระบบการสื่อสาร (บัส) ซึ่งเปิดทางให้ระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสัญญาเตือนภัย/การตรวจจับระบบบัสการสื่อสารสามารถทำให้ระบบควบคุมใช้เป็นการรวบรวมข้อมูล และสร้างตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้เชิงกราฟเพื่อตรวจจับสถานะระบบ, แนวโน้ม, สัญญาณเตือนภัย และการปรับตัวดำเนินการ ท้ายที่สุดแล้วระบบควบคุมอาจจะประกอบด้วยเวลาแบบแสดงผลทันที ซึ่งเปิดให้การทำงานของตาราง และเวลา/วันประทับบนข้อมูล

 

เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นฐานที่กำหนดของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปลอดเชื้อ พื้นที่ที่ใช้เป็นตัวอย่างในห้องปลอดเชื้อของโรงงานการผลิตจะประกอบด้วย

 

บุคลากร – บุคลากรคือต้นกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดของการปนเปื้อนในห้องปลอดเชื้อ บุคลากรมากับเชื้อแบคทีเรียจำนวนเป็นล้านๆ ติดตามพวกเขาไปทุกๆที่ๆไป การใส่เสื้อคลุมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อจากตัวเรา

 

อากาศ – อากาศในห้องปลอดเชื้อนั้นควบคุม และตรวจจับอยู่เป็นประจำ (ตัวอย่างเช่น รายวัน, รายสัปดาห์, รายสามเดือน) สำหรับการนับอนุภาค, ปริมาณจุลินทรีย์, อุณหภูมิ และความชื้น แผ่นกรอง HEPA ใช้ในการควบคุมการปริมาณอนุภาคที่เป็นจุลินทรีย์ และไม่ใช่จุลินทรีย์ในอากาศ

 

พื้นผิวต่างๆ (ประกอบด้วยพื้น, กำแพง, อุปกรณ์ และอื่นๆ)ได้รับการทำความสะอาด และตรวจจับเป็นประจำสำหรับปริมาณจุลินทรีย์ โดยใช้จานสัมผัสที่ออกแบบมาพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวกลางที่เจริญเติบโต 

 

กล่าวโดยรวมแล้ว ระดับการปลอมปนที่สูงกว่าของการควบคุมฮาร์ดแวร์ทำให้การออกแบบระบบเครื่องจักรมีความยืดหยุ่นมากกว่าในลำดับของการปฏิบัติการ รวมถึงตัวเลือกสำหรับสัญญาณเตือนภัย, การตรวจจับ, และการรวบรวมข้อมูล

แหล่งที่มา : https://www.pharmpro.com/article/2010/05/environmental-monitoring-maintaining-clean-room

http://electroiq.com/blog/2007/02/environmental-control-systems-and-their-use-in-cleanroom-applications

www.cleanairproduct.co.th
Copyright © 2019 All Rights Reserved.​

CONTACT INFO

Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)

ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

 

Contact Number : 

บริการของเรา ทั้งสินค้าและบริการ

 

โทร : 02 - 319 - 7035 - 6

แฟกซ์ : 02 - 718 - 5859

[email protected] : @CleanAirProduct

E-mail : [email protected]

 

ร้องเรียนแจ้งปัญหา

โทร : 086 - 340 - 1002

 

 

 

SUBSCRIBE

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ส่งข้อมูล

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

ส่งข้อมูล

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

กรอกข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

SITE MAP

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class