คุณสมบัติของห้องคลีนรูม และ การทำความสะอาด

ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

คุณสมบัติของห้องคลีนรูม

การกำหนดคุณสมบัติที่จำเพาะของห้องคลีนรูม (Clean Room)

1. อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิตหรือหากไม่มีความสำคัญทางด้านการผลิตมักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72 oF (22.2 oC) ± 0.25 oF (0.14 oC)

 

2. ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ขึ้น กับลักษณะงาน กระบวนการผลิต หรือชนิดผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีหากความชื้นสูงไป อาจทำให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้ หรือผลิตภัณฑ์/สารบางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป ในทางตรงข้าม หากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำไปจะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วน ทำให้เกิดปัญหาอนุภาคดูดติดกันได้ หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ โดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นประมาณ 50 ± 10 %

 

3. ความดัน ควร รักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอ (positive pressure) มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิดและมีพัดลมเป่า (air shower) เพื่อดันลมออกไปป้องกันมิให้อนุภาคเข้ามาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกัน ให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05 นิ้วน้ำ

 

4. แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 1,080 – 1,620 lux

 

5. ระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน

 

หลักการ 4 ข้อของห้องคลีนรูม (Clean Room)

1. ป้องกันอนุภาคและมวลสารจากภายนอกเข้าไปภายในห้องคลีนรูม

- กรองอากาศที่ผ่านเข้ามาในห้องคลีนรูมโดย HEPA filter

- รักษา positive pressure ภายในห้องคลีนรูม

- พนักงานควรผ่าน air shower ก่อนผ่านเข้าห้องคลีนรูม

- วัสดุและชิ้นส่วนต่างๆต้องทำความสะอาดก่อนผ่านเข้าห้องคลีนรูม

 

2. ป้องกันการก่อให้เกิดอนุภาคของฝุ่นภายในห้องคลีนรูม

- พนักงานต้องสวมชุด clean room garment เวลาปฏิบัติงาน

- พนักงานไม่ควรมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วถ้าไม่จำเป็นในขณะปฏิบัติงาน

- วัสดุของพื้น,ผนัง,และฝ้าเพดานไม่ควรเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่น

 

3. ป้องกันการสะสมฝุ่นตามผนังห้องและพื้นผิวของวัสดุและเครื่องจักร

- กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดห้องคลีนรูม

- พื้นผิวผนังและประตูภายในห้องคลีนรูมควรเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย

 

4. กำจัดอนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายในห้องคลีนรูม

- จำนวน air change ของ clean room ควรเหมาะสมที่จะทำให้ห้องสะอาดตาม class ที่ต้องการ

- ควรติดตั้งระบบดูดอากาศเป็นจุดๆในบริเวณที่มีการกระจายของอนุภาคฝุ่นมาก

 

การทำความสะอาด ห้องคลีนรูม Clean Room มีวิธีการดังนี้

• ทำความสะอาดจากบนลงล่าง

• ทำความสะอาดจากด้านในไปด้านนอก

• เช็ดไปในทิศทางเดียว ไม่เช็ดวนไปวนมา

• เช็ดอย่างช้าๆ เคลื่อนไหวเบาๆ เพราะฝุ่นจะฟุ้งขึ้นตามการเคลื่อนไหวของเราได้ และหากฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาตอนเราเช็ด หลังจากเราเช็ดเสร็จมันก็จะตกลงมาใหม่ ทำให้ตรงที่เช็ดทำความสะอาดยังคงเลอะฝุ่นอยู่ดี

 

www.cleanairproduct.co.th
Copyright © 2019 All Rights Reserved.​

CONTACT INFO

Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)

ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

 

Contact Number : 

บริการของเรา ทั้งสินค้าและบริการ

 

E-mail : [email protected]

 

แผนกจัดซื้อและการตลาด  096-038-2540

แผนกบริการหลังการขาย 061-745-0499

แผนกการเงินและวางบิล  085-339-7400

 

ร้องเรียนแจ้งปัญหา

โทร : 086 - 340 - 1002

SUBSCRIBE

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

SITE MAP

Send

ชื่่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.)  :

This field is required.

ตำแหน่งงาน (Position) :

This field is required.

หน่วยงาน (Organization Name) :

This field is required.

ที่อยู่ (Full Address) : 

This field is required.

Scan QR Code

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class