ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

1. Industrial Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์  อิเลคโทรนิคส์Microchip อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่างๆ

 

2. Biological Clean Room เป็น ห้องคลีนรูมที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย

ความดันอากาศในห้องจะ ต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องสะอาด

 

3. Biohazard Clean Room  เป็น ห้องคลีนรูมที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตรายหรือ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

Clean room แบ่งเป็น 3 แบบตามลักษณะการไหลของอากาศ

 

1. Conventional clean room (แบบธรรมดาทั่วไป) หรือ Nonunidirectional clean room 

ระบบไหลเวียนอากาศของห้องคลีนรูมชนิดนี้จะเหมือนกับระบบปรับอากาศทั่วไป เพียงแต่เพิ่ม HEPA filter และใช้จำนวน air change ในห้องให้มากขึ้น

เพื่อลดอนุภาคฝุ่นในห้องให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ลักษณะ clean room ชนิดนี้ใช้ได้กับ class 1,000 และ class 10,000

และสามารถเพิ่ม laminar flow hood class 100 สำหรับ operation ที่ critical

 

2. Horizontal laminar flow (crossflow) clean room หรือ Horizontal unidirectional clean room  ห้องคลีนรูมชนิดนี้จะติดตั้งHEPA filter

เต็มพื้นที่ผิวของกำแพง และจ่ายลมความเร็วคงที่ผ่านห้อง ลมจะถูกดูดกลับผ่านเพดานด้านตรงข้ามกับผนังที่จ่ายลมและผ่านไปยังพัดลม

พัดลมจ่ายลมผ่าน HEPA filter วนเวียนไปเรื่อยๆ ห้องชนิดนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 นิยมใช้ในอุตสาหกรรม อิเลคโทรนิคส์

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา เป็นต้น

 

3. Vertical laminar flow (downflow) clean room หรือ Vertical unidirectional clean room ห้องคลีนรูมชนิดนี้จะติดตั้ง HEPA filter

เต็มพื้นที่ผิวของเพดาน การไหลของอากาศจะไหลสม่ำเสมอจากเพดานผ่าน HEPA filter ในแนวดิ่งและลมกลับจะไหลผ่านพื้นที่เป็นตะแกรงหรือเป็นรูกลับไปสู่พัดลม

วนเวียนไปเรื่อยๆ clean room แบบนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 เหมาะกับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่เหมาะกับโรงงานผลิตยาเนื่องจากทำความสะอาดพื้นลำบาก

www.cleanairproduct.co.th
Copyright © 2019 All Rights Reserved.​

CONTACT INFO

Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)

ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

 

Contact Number : 

บริการของเรา ทั้งสินค้าและบริการ

 

E-mail : [email protected]

 

แผนกจัดซื้อและการตลาด  096-038-2540

แผนกบริการหลังการขาย 061-745-0499

แผนกการเงินและวางบิล  085-339-7400

 

ร้องเรียนแจ้งปัญหา

โทร : 086 - 340 - 1002

SUBSCRIBE

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

SITE MAP

Send

ชื่่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.)  :

This field is required.

ตำแหน่งงาน (Position) :

This field is required.

หน่วยงาน (Organization Name) :

This field is required.

ที่อยู่ (Full Address) : 

This field is required.

Scan QR Code

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class