ควบคุมระบบห้องสะอาด Clean Room

แผ่นฉนวนกันความร้อนที่นำมาติดตั้ง CLEAN ROOM เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ Sandwich panel ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนที่ทำมาจากการใช้เหล็กเคลือบสีมาประกบกัน โดยมีฉนวนไส้กลางเป็นแผ่นโฟม PS PU PUR PIR FOAM และ ROCK WOOL ประกอบเป็นแผ่นฉนวน เช่น ฉนวนกันความร้อนผนัง ราคาถูก เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้ทำเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องกันไฟ ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ไลน์ผลิต โกดัง ออฟฟิศสำนักงาน โรงงาน หรือแม้กระทั่งสร้างบ้านก็ได้เช่นกัน เพราะแผ่นฉนวนติดตั้งง่าย และราคาถูก

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการใช้ห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อทุกห้องมีสภาพแวดล้อมลักษณะพิเศษ โดยใช้ประโยชน์ของระบบควบคุมที่ดำเนินการด้วยอุปกรณ์เครื่องจักร ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไว้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการควบคุมมี 3 ประเภทหลักๆด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดเชื้อในสารกึ่งตัวนำ, ชีวเภสัชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์สำหรับใช้กับอาหาร

ห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมหลายๆ อุตสาหกรรมมีการควบคุมและเข้มงวดเรื่องฝุ่นละอองรวมถึงเชื้อโรคมากเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องสำอาง เป็นต้น เพราะฝุ่นคือศัตรูตัวร้ายที่อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้

คุณสมบัติของห้องคลีนรูม และ การทำความสะอาด

อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิตหรือหากไม่มีความสำคัญทางด้านการผลิตมักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72 oF (22.2 oC) ± 0.25 oF (0.14 oC)

ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

1. Industrial Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์Microchip อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่างๆ
2. Biological Clean Room เป็น ห้องคลีนรูมที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
ความดันอากาศในห้องจะ ต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องสะอาด


3. Biohazard Clean Room เป็น ห้องคลีนรูมที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตรายหรือ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

...
...

Blog

Copyright © 2017 www.cleanair.com All Rights Reserved.​

ADDRESS

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด​

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1) 
ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310​

CONTACT US

ติดต่อ
แฟกซ์
อีเมลล์​

02 - 319 7035 - 6
02 - 718 - 5859
sales_capt@hotmail.com​

FOLLOW US

Cleanair​

@Cleanair2017

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class