คุณสมบัติของห้องคลีนรูม และ การทำความสะอาด

อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิตหรือหากไม่มีความสำคัญทางด้านการผลิตมักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72 oF (22.2 oC) ± 0.25 oF (0.14 oC)

ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

ชนิดของห้องคลีนรูม (Clean Room)

1. Industrial Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์Microchip อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่างๆ
2. Biological Clean Room เป็น ห้องคลีนรูมที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
ความดันอากาศในห้องจะ ต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องสะอาด


3. Biohazard Clean Room เป็น ห้องคลีนรูมที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตรายหรือ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

6 อุตสาหกรรมที่ใช้ห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อและสิ่งแวดล้อมควบคุมมีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์และเภสัชมาอย่างยาวนาน แต่งานมากมายในห้องปลอดเชื้อมีมากขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นที่ผู้ใช้ได้ใช้เพื่องานน่าอัศจรรย์รวมทั้งการทดลองในห้องปลอดเชื้อ เพราะว่าห้องปลอดเชื้อสามารถออกแบบให้ได้ตรงตามความต้องการและสามารถใช้ได้ภายใต้ข้อจำกัดของอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมที่สะอาดนี้ได้นำตัวมันเองไปสู้ผู้ผลิตจำนวนมากที่ต้องการเพิ่มการควบคุมคุณภาพ ต่อไปนี้เป็นหนึ่งในการใช้งานที่น่าตื่นตาของเทคโนโลยีห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อ

มาตรฐานสำหรับการจำแนกห้องสะอาด

สำหรับบริษัทที่ต้องการยึดมั่นกับมาตรฐานการออกเเบบห้องสะอาด ต้องเข้าใจว่าห้องสะอาดสามารถสร้างเเละดำเนินการมาให้มีความสะอาดประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพเเวดล้อมสำหรับการใช้ มาตรฐานหลักสำหรับการจำเเนกเเบบของห้องสะอาดคือ International Organization for Standardization หรือ ISO

ห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อ เป็นพื้นที่ปิดที่มีปริมาณของสิ่งปนเปื้อนและละอองเกสรจำนวนน้อยมากๆ ซึ่งในด้านงานอุตสาหกรรมมักใช้ห้องปลอดเชื้อในการผลิตฮาร์ตแวร์และฮาร์ตไดร์ฟ ส่วนในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทางการแพทย์ มักใช้ห้องปลอดเชื้อในกรณีที่ต้องการสภาพแวดล้อมปราศจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้ออื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมอีกด้วย
ห้องปลอดเชื้อ จะต้องมีการจำกัดขนาดมวลสาร(เช่น มวลสารของฝุ่น) ซึ่งจะดูได้จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังสามารถดูได้จากจำนวนสารต่อหน่วยปริมาตร(ส่วนใหญ่ใช้ลูกบาศก์เมตร) ส่วนสิ่งปนเปื้อนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรูปสสาร จะกำหนดให้ความหนาแน่นสูงสุดเป็นหน่วยตัวต่อลูกบาศก์เมตร หรือโมเลกุลต่อลูกบาศก์เมตร

...
...

Blog

Copyright © 2017 www.cleanair.com All Rights Reserved.​

ADDRESS

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด​

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1) 
ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310​

CONTACT US

ติดต่อ
แฟกซ์
อีเมลล์​

02 - 319 7035 - 6
02 - 718 - 5859
sales_capt@hotmail.com​

FOLLOW US

Cleanair​

@Cleanair2017

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class