Clean Air Unit (CAU)​

Dispensing Booth Class100

Clean room equipment

Air condition system

Building Automation system (BAS)

Piping system

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (ท่อน้ำยา) คอยล์ร้อน (Condensing Unit)

จะติดตั้งไว้บริเวณนอกห้องหรือนอกอาคาร เป็นส่วนที่ใช้ระบายความร้อนที่รับมาจากภายในห้องออกทิ้งสู่บรรยากาศ ประกอบด้วยคอยล์ร้อน พัดลมระบายความร้อน และคอมเพรสเซอร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยภายนอกห้อง (Outdoor Unit)

ห้องชั่งยา (Dispensing Booth)

โรงงานอุตสาหกรรม อาหารและยา มีความจำเป็นเฉพาะพื้นที่ในการชั่งยาหรือวัตถุดิบก่อนนำไปผลิตตามกระบวนการ เรามีการออกแบบและติดตั้ง Dispensing Booth คลุมพื้นที่ทำงานที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแรงดัน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รับออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม Clean Room Equipment ตู้เป่าลมสำหรับบุคคลเข้าออก ห้องคลีนรูม (Air Shower) และตู้ส่งของเข้าออก ป้องกัน การปนเปื้อน (Pass Box) พร้อมบริการ ซ่อมบำรุงหลังการขายโดยทีมช่างที่ชำนาญ​

ทดสอบระบบการทำงาน (Test run System)

ก่อนทำการส่งมอบงาน ติดตั้งระบบห้องคลีนรูม และห้องปลอดเชื้อจะทำการทดสอบระบบปรับอากาศของห้องให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งค่าความสะอาด (Class) อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) แรงดันอากศภายในห้อง

ระบบควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ Building Automation System (BAS)

ห้องคลีนรูม ที่มีกระบวนการผลิตที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือเปิดระบบตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นควบคุมระบบปรับอากาศ แสงสว่างไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกควบคุมเป็นขั้นตอนตามอัตโนมัติ

เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ 

ผู้ให้บริการรับออกแบบและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องคลีนรูม ด้วยระบบเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller Plant) พร้อมหอระบายน้ำ (Cooling Tower) และรับซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบปรับอากาศที่เสื่อมสภาพ (Renovation) ให้พร้อมใช้งาน

Power system & communication system

บริการติดตั้ง ระบบควบคุมการเข้าถึง Access Control door system สำหรับลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยสูงในการเข้าออกปฏิบัติงานตามห้องต่างๆ ได้ในหลายรูปแบบตามงบประมาณ และรับออกแบบ ชุดเต้ารับไฟฟ้าทั้ง 220 v. และ 380 v. พร้อมทั้งหัวสำหรับต่อเข้ากับเครื่องจัดอากาศ (Receptacle & Compressed air for machine) เพื่อต่อเข้าใช้งานกับเครื่องจักรโดยติดตั้งที่ฝ้าเพดานเพื่อความสะดวก รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำงานหรือเข้า-ออก ห้องคลีนรูม ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมสามารถตรวจเช็คข้อมูลย้อนหลังได้

Animal Clean cage Class100-100000

ตู้ปลอดเชื้อสำหรับรักษาสัตว์ที่ป่วย

รับบริการออกแบบพร้อมติดตั้งตู้ปลอดเชื้อสำหรับสัตว์ที่ป่วย ต้องการแยกจากสัตว์ชนิดอื่น ในระหว่างรักษาพยาบาลเหมาะสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ หรือบ้านพักอาศัยที่ต้องการการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นพิเศษ เราสามารถออกแบบให้เหมาะสมและใช้งานสะดวกตามลักษณะของสัตว์เลี้ยง

Isolation room

ห้องแยกโรค ทางการแพทย์หรือห้องวิจัยฯ

- สภาพอากาศประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ง่ายต่อการระบาดของโรค
- ป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถป้องกันการติดต่อของเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากร

  ทางการแพทย์
- ป้องกันการข้ามสายพันธุ์ของเชื้อโรค (จากคนสู่คน, จากสัตว์สู่คน)

Bio-safety Laboratary Level 3

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 

ออกแบบและติดตั้งห้อง LAB ปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความอันตรายสูง ต้องไม่ปนเปื้อนอากาศออกสู่ภายนอกห้อง ควบคุมมลภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศภายนอก (Negative Pressure) ห้องคลีนรูม มีรายละเอียดในการก่อสร้างสูงราคาจะค่อนข้างสูงมากที่สุด

Clean room JE Vaccine production plant

ห้องผลิตวัคซีน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

ห้องคลีนรูม เพื่อผลิตยาวัคซีน เยื่อหุ้มสมอง (JE) เป็นห้องคลีนรูม Class 1,000 เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ในกระบวนการผลิตจึงมี

ตู้ปลอดเชื้อ Bio Hazard Safety Cabinet ในการทำงานเทียบเท่า

Class 100

Clean room Class 10,000 & 100,000

ห้องคลีนรูม Class 10,000 & 100,000 

ห้องคลีนรูม มีความจำเป็นในการใช้งานต่างกันไป จึงจัดลำดับความสะอาดให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ห้องคลีนรูม Class 10,000 จะมีราคาสูงกว่าห้องคลีนรูม Class 100,000 ซึ่งมาราคาที่ประหยัดกว่า

Clean room Class 1,000

ห้องคลีนรูม Class 1,000 

ห้องคลีนรูม Class 1,000 การออกแบบคล้ายห้องคลีนรูม Class 100 เพดานห้องประกอบด้วย HEPA Filter จำนวนน้อยกว่า คลีนรูม Class 100 การออกแบบทิศทางการไหลของลมเป็นแนวดิ่ง ขนานกับผนังห้อง ขบวนการผลิต บางผลิตภัณฑ์อาจมีข้อจำกัดเรื่องแสงสว่าง เราสามารถออกแบบรายละเอียดของห้อง ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกแขนง

Clean room Class 100

ห้องคลีนรูม Class 100

ห้องคลีนรูมที่ต้องการความสะอาดในการใช้งานสูง การออกแบบทิศทางการไหลของลม ให้ลงมาตามแนวดิ่งขนานกับผนังห้องคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทำให้เป็น Class 100 ซึ่งมีค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายสูง

Building

ผลงานก่อสร้าง

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด รับก่อสร้าง ออกแบบและปรับปรุงเพื่อรองรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารวิจัย อาคารทดลอง อาคารผลิตยา อาหาร ครบวงจร ทั้งระบบสาธารูปโภค สุขาภิบาล ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

จำหน่าย ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ห้อง คลีนรูม (Clean Room Equipment)​

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด ผู้ให้บริการรับออกแบบห้องคลีนรูม ติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องคลีนรูม ปลอดเชื้อได้ทุกมาตรฐาน รับบริการซ่อมบำรุง ปรับปรุงคุณภาพ รับตรวจเช็คห้องคลีนรูมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานติดตั้งพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์คลีนรูม (Clean Room Equipment) รวมถึงงานโครงสร้างอาคาร เพื่อรองรับงานระบบห้องคลีนรูม ห้องแยกโรค ห้องวิจัย ห้องทดลอง คลินิก ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานมืออาชีพ

Pass Box

ช่องประตูส่งงาน ป้องกันละอองฝุ่นไหลเข้าสู่สายงานการผลิต

- ออกแบบงานเพื่อส่งผ่านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- เพื่อจำกัดการเข้าออกของพนักงาน
- เพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ เข้าสู่สายงานผลิต 
- สามารถเพิ่มความแข็งแรงของผนังและพื้น
- ง่ายต่อการส่งผ่านงานและเพิ่มประตูอินเตอร์ล็อค

Baromatic Damper (BD)

อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ตัวปรับลม บานปรับลม ก้านโยก บานกันลมกลับ

Clean Booth 

- ระบบจ่ายอากาศขนาดเล็กด้านหน้าและเปิดช่องระบายอากาศที่

- สม่ำเสมอพร้อมพื้นที่ขนาดใหญ่
- ขาตั้งทำจากสเตนเลส แบบผสมผสานกับด้านโค้งที่ด้านหน้า
- อุปกรณ์ควบคุมความเร็วสัมผัสเดียวและจอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ระบบแสงและสเตอร์ไลต์พิเศษเฉพาะ

Air shower

ตู้เป่าลมสะอาด ซึ่งตั้งอยู่ตรงทางเข้าห้องคลีนรูม ไว้ใช้สำหรับคนที่กำลังจะเข้าห้องคลีนรูม ได้เป่าฝุ่นให้หลุดออกจากตัวก่อนที่จะเข้าห้องคลีนรูม เพื่อลดการนำฝุ่นเข้าไป หรือโรงงานบางแห่ง ที่ป้องกันหลายชั้น ก็อาจจะตั้ง Air Shower ไว้ตรงทางเข้าห้องเปลี่ยนชุดด้วยเพื่อลดฝุ่นจากชุดธรรมดาก่อน รอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปยังห้องเปลี่ยนชุด ดังนั้นหากเข้ามาในห้องเปลี่ยนชุดโดยไม่ได้เป่าฝุ่นออกก่อน ก็จะทำให้ฝุ่นมาสะสมอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดและอาจทำให้ฝุ่นไปติดห้องคลีนรูมได้

Shower Pass box

ช่องส่งชิ้นงานแบบลมเป่าเพื่อส่งของของผ่านเข้าออกจากสายงานผลิตที่ต้องการควบคุมฝุ่นละอองต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่สายงานการผลิต เพื่อเป่าและกำจัดฝุ่นละอองต่างๆ เศษไฟเบอร์ ที่ติดที่ชิ้นงานหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตในห้องครีนรูม ลักษณะการใช้งานง่ายต่อการส่งงานเข้าออกหรือการเข้าออกของวัสดุที่ใช้ผลิตในสายงาน ซึ่งสินค้านี้จะง่ายต่อการดูแลรักษา ไม่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ

www.cleanairproduct.co.th
Copyright © 2019 All Rights Reserved.​

CONTACT INFO

Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)

ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

 

Contact Number : 

บริการของเรา ทั้งสินค้าและบริการ

 

E-mail : [email protected]

 

แผนกจัดซื้อและการตลาด  096-038-2540

แผนกบริการหลังการขาย 061-745-0499

แผนกการเงินและวางบิล  085-339-7400

 

ร้องเรียนแจ้งปัญหา

โทร : 086 - 340 - 1002

SUBSCRIBE

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

SITE MAP

Scan QR Code

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class