CAPT

          บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถ ในงานด้านออกแบบ พร้อมติดตั้ง และมีทีมบริการ งานระบบห้องคลีนรูม CLEAN ROOM TURNKEY PROJECT ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำหน่าย CLEAN AIR UNIT (CAU) อุปกรณ์ที่รวมการทำความเย็นและระบบกรองอากาศเหมาะสำหรับนำไปติดตั้งห้อง CLEAN ROOM ขนาดเล็กและห้อง CLAEN ROOM ต้นทุนต่ำ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม FOOD & DRINK INDUSTRIAL 
อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ PHARMACEUTICAL & HOSPITAL & LABORATORY 
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ PCB & ELETRONIC & COMPUTER & INDUSTRIAL)
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ PACKAGING INDUSTRIAL

1

3

4

SERVICE

บริการ

รับเหมา ออกแบบระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System) 

รับเหมา ติดตั้งระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System) 

ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปราศจากเชื้อ เดิมให้มีประสิทธิภาพ 

แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น 

ตรวจวัดปริมาณของฝุ่น (Airborne Particle Count)

1

3

4

5

7

8

9

การบริการหลังการขาย

รับประกันผลงาน 1-2  ปี หลังจากติดตั้งเสร็จ 

 

SERVICE MAINTENANCE ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1-2 ปี

2

3

2

2

6

1

แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ

ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow Test)

ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น (Temperature & Humidity Test)

ตรวจสอบการติดตั้งและประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศ (DOP Test)

หากภายใน 1-2  ปี หลังจากการติดตั้งเสร็จในสภาวะการใช้งานปกติ

บริษัทฯ จะซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม FOOD & DRINK INDUSTRIAL 

 

อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ PHARMACEUTICAL & HOSPITAL & LABORATORY 

 

อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ PCB & ELETRONIC & COMPUTER & INDUSTRIAL)

 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ PACKAGING INDUSTRIAL

รับเหมา ออกแบบระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)

 

รับเหมา ติดตั้งระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)

 

ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปราศจากเชื้อ เดิมให้มีประสิทธิภาพ

 

แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น

 

ตรวจวัดปริมาณของฝุ่น (Airborne Particle Count)

รับประกันผลงาน 1-2  ปี หลังจากติดตั้งเสร็จ

 

 

 

 

 

SERVICE MAINTENANCE ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1-2 ปี

แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ

 

ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow Test)

 

ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น (Temperature & Humidity Test)

 

ตรวจสอบการติดตั้งและประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศ (DOP Test)

Building​

ผลงานก่อสร้าง

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด รับก่อสร้าง ออกแบบและปรับปรุงเพื่อรองรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารวิจัย อาคารทดลอง อาคารผลิตยา อาหาร ครบวงจร ทั้งระบบสาธารูปโภค สุขาภิบาล ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ​

Clean room Class 100​

ห้องคลีนรูม Class 100​

ห้องคลีนรูมที่ต้องการความสะอาดในการใช้งานสูง การออกแบบทิศทางการไหลของลม ให้ลงมาตามแนวดิ่งขนานกับผนังห้องคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทำให้เป็น Class 100 ซึ่งมีค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายสูง​

Clean room Class 1,000​

ห้องคลีนรูม Class 1,000​

ห้องคลีนรูม Class 1,000 การออกแบบคล้ายห้องคลีนรูม Class 100 เพดานห้องประกอบด้วย HEPA Filter จำนวนน้อยกว่า คลีนรูม Class 100 การออกแบบทิศทางการไหลของลมเป็นแนวดิ่ง ขนานกับผนังห้อง ขบวนการผลิต บางผลิตภัณฑ์อาจมีข้อจำกัดเรื่องแสงสว่าง เราสามารถออกแบบรายละเอียดของห้อง ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกแขนง​

Clean room Class 10,000 & 100,000​

ห้องคลีนรูม Class 10,000 & 100,000​

ห้องคลีนรูม มีความจำเป็นในการใช้งานต่างกันไป จึงจัดลำดับความสะอาดให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ห้องคลีนรูม Class 10,000 จะมีราคาสูงกว่าห้องคลีนรูม Class 100,000 ซึ่งมาราคาที่ประหยัดกว่า​

Clean room JE Vaccine production plant

ห้องผลิตวัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

ห้องคลีนรูม เพื่อผลิตยาวัคซีน เยื่อหุ้มสมอง (JE) เป็นห้องคลีนรูม Class 1,000 เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ในกระบวนการผลิตจึงมีตู้ปลอดเชื้อ Bio Hazard Safety Cabinet ในการทำงานเทียบเท่า
Class 100​

Bio-safety Laboratary Level 3​

ห้องผลิตวัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

ออกแบบและติดตั้งห้อง LAB ปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความอันตรายสูง ต้องไม่ปนเปื้อนอากาศออกสู่ภายนอกห้อง ควบคุมมลภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศภายนอก (Negative Pressure) ห้องคลีนรูม มีรายละเอียดในการก่อสร้างสูงราคาจะค่อนข้างสูงมากที่สุด​

Isolation room​

ห้องแยกโรค ทางการแพทย์หรือห้องวิจัยฯ

- สภาพอากาศประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ง่ายต่อการระบาดของโรค
- ป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถป้องกันการติดต่อของเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์
- ป้องกันการข้ามสายพันธุ์ของเชื้อโรค (จากคนสู่คน, จากสัตว์สู่คน)​

www.cleanairproduct.co.th
Copyright © 2019 All Rights Reserved.​

CONTACT INFO

Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)

ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

 

Contact Number : 

บริการของเรา ทั้งสินค้าและบริการ

 

E-mail : [email protected]

 

แผนกจัดซื้อและการตลาด  096-038-2540

แผนกบริการหลังการขาย 061-745-0499

แผนกการเงินและวางบิล  085-339-7400

 

ร้องเรียนแจ้งปัญหา

โทร : 086 - 340 - 1002

SUBSCRIBE

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

SITE MAP

Scan QR Code

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class